We współpracy ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powstał projekt  specjalistycznego urządzenia do pomiaru masy i wyporności parostków sarn-rogaczy umożliwiającego prawidłową wycenę trofeów myśliwskich.  Od 2005 roku wykonujemy usługowo te urządzenia kierując naszą ofertę do Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych a także do myśliwych indywidualnych

Formularz kontaktowy