Firma zarejestrowana  : BDO 000176422

Od momentu powstania firma stara się spełniać wszystkie wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska. Stale monitorujemy naszą działalność pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie korzystania ze środowiska, użytkowania środowiska oraz ochrony i kształtowania środowiska. Zdajemy sobie bowiem sprawę z korzystnych i niekorzystnych następstw działalności przedsiębiorstwa na ogólny stan środowiska naturalnego i wiemy jak ważne jest racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych niezbędnych do prowadzenia działalności i produkcji, a także spełnienie środowiskowych oczekiwań klientów.