Nasza dewiza jest prosta. Poprzez doskonałą obsługę, terminowość dostaw oraz indywidualne podejście do klienta oszczędzamy czas Naszych Partnerów oraz ograniczamy ich koszty oraz pomagamy w zapewnieniu konkurencyjności.

  1. Gwarantujemy Państwu dostawy wyrobów, których parametry są zgodne z warunkami określonymi w ofercie.

  2. Stosowany przez nas system jakości zapewnia identyfikację wyrobów oraz przekazywanie w każdej dostawie dokumentów odbioru ( świadectwa odbioru, atestów, zaświadczeń o pochodzeniu itp.)

  3. Stosowany przez nas system jakości zapewnia użycie do badań przyrządów legalizowanych.