Wraz ze zmianami ustrojowymi i odrodzeniem się demokratycznej Polski przekształceniu zaczęła również podlegać gospodarka kraju. Zaczęły powstawać prężne prywatne podmioty, które szybko zastępowały słabo radzące sobie w warunkach rynkowych przedsiębiorstwa uspołecznione. Wśród nowopowstających firm znalazła się założona w 1991 r. spółka cywilna PUH Henzen, funkcjonująca od 2001 r. w formie spółki jawnej.

Od samego początku firma działała w branży wyrobów hutniczych, organizując dostawy materiałów hutniczych przeznaczone głównie dla budownictwa. Wraz z systematycznym rozwojem rynku sprzedaży stali pojawiła się również potrzeba wykonywania rozmaitych konstrukcji stalowych (małych i średnich), co znalazło odzwierciedlenie w uruchomieniu przez spółkę własnego zakładu konstrukcji stalowych. W trakcie kilkuletniej działalności zakład ten wykonał między innymi konstrukcje elementów architektury w kilku kościołach w Lublinie (św. Urszuli Ledóchowskiej, św. Antoniego Padewskiego, św. Krzyża oraz pw. Dobrego Pasterza), w Chełmie (kościół Przenajświętszej Trójcy oraz św. Rodziny) oraz w Wierzbicy (pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha). Zainstalowane tam okna, pokrycia dachowe, ogrodzenia, balustrady, krzyże, elementy konstrukcji dzwonnicy czy wystroju wnętrz na trwałe wpisały się w krajobraz sakralny Lubelszczyzny.

Otwarcie polskiej gospodarki na rynki światowe wymusiło szersze stosowanie przez przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii. Zmiany dotyczyły gatunków materiałów, a także sposobów ich konfekcjonowania i dostarczania. Unowocześnienie parku maszynowego i zwiększenie wymogów w zakresie jakości
i precyzji wykonania wymagało zastosowania nowych narzędzi do obróbki i opomiarowania. W tych warunkach firma PUH Henzen wprowadzała od połowy lat dziewięćdziesiątych stopniową zmianę asortymentu sprzedawanych gatunków stali – z konstrukcyjnych na stopowe wyższej jakości, kwasoodporne i żaroodporne, a także metale kolorowe. W 2005 r. poszerzyła swoją działalność o segment narzędzi do obróbki skrawaniem oraz materiałów ściernych i narzędzi pomiarowych.

Kolejnym etapem rozwoju PUH Henzen było podjęcie w 2012 r. produkcji cienkich, precyzyjnych rur kwasoodpornych, która stała się jej podstawowym obszarem działalności. Spółka prowadzi również sprzedaż stali wysokostopowych, kwasoodpornych i żaroodpornych oraz metali kolorowych a także dystrybucję narzędzi skrawających, ściernych i pomiarowych. Ze względu na pasję myśliwską właściciela i duże zainteresowanie odbiorców, PUH Henzen wykonuje specjalne urządzenia do pomiaru masy i wyporności parostków saren–rogaczy.

Poprzez prowadzoną działalność firma PUH Henzen aktywnie wpisuje się w rozwój Lubelszczyzny, wspierając również lokalny sport i kulturę. Przez wiele lat sponsorowała sekcje piłkarek ręcznych MKS MONTEX, Klub Motorowy CROSS oraz młodych szachistów Klubu Szachowego DRAKON. Dostarczyła również środków finansowych dla zorganizowania wielu wystaw czasowych oraz wydawnictw okazjonalnych Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.